Jak praví legenda - když se vzkřísí Fénix, je o něco pestřejší a dokonalejší než kdykoliv předtím.


Phoenix